Deze pagina omvat informatie om het spel eenduidig in het Nederlands te vertalen. 

Deze pagina is 'werk in uitvoering'. De losse opmerkingen worden mettertijd geordend.

Wanneer de beoordelaars een vertaling gecontroleerd hebben kan deze alleen nog door een beoordelaar gewijzigd worden. De controle gebeurt op - betekenis, - context, - consistentie (in mindere mate) en - stijl (ook in mindere mate).

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Nederlands (nl_NL) en Vlaams (nl_BE).

 • De speler wordt met 'u' aangesproken, behalve in chatberichten van de AI en in voorkomende gevallen ("Kun jij de overwinning behalen?").
 • Namen van eenheden (infanterie, boogschutter) en zelfstandige naamwoorden (huis, tempel) worden met een kleine letter geschreven. 
 • Categorieën zoals held, huurling en kampioen worden gecombineerd tot een samenstelling (omdat we elk woord met een klemtoon kunnen uitspreken). Deze categorieën worden meestal met een hoofdletter geschreven (in ieder geval als dat in het Engels ook zo is (vaak is het dan Title Case)). 
 • Een Spearman is een speervechter, een Pikeman is een piekenier. Een Lancer (lanscavalerie) is een lansier.
 • Namen van historische figuren, gebeurtenissen en locaties worden geschreven zoals ze op de Nederlandse Wikipedia pagina staan. Tip: zoek de originele term op de Engelse Wikipedia, en ga van daaruit naar de Nederlandse pagina.
 • Health: levende wezens hebben gezondheid, gebouwen en objecten hebben sterkte.
 • Een tekst met toe- of afname van iets (+10% gezondheid) begint met de naam van de eenheid of object die het betreft. Houd deze teksten zo kort mogelijk, gebruik geen voorzetsels.
 • Specifieke namen van entiteiten -- deze zijn geschreven in de taal van de beschaving van die entiteit -- worden niet vertaald. Kopiëren plakken is afdoende.
 • IT-terminologie zoals 'latency' wordt niet vertaald. Degene voor wie dit is bedoeld begrijpt de term. Hotkey wordt wel vertaald omdat dit een gebruikersfunctie is. De hotkey functies ('sneltoets.selection.add') blijven in het Engels.
 • De telwoorden één tot en met tien worden voluit geschreven.
 • Als in de grondtekst `Title Case' gebruikt wordt, dient dit ook in de vertaling te geschieden.

Terminologie

Resource types

food voedsel
wood hout
stone steen
metal metaal
population bevolking
time tijd
experience ervaring

Damage types

crush (ver)pletter
fire vuur
hack hak
pierce steek
poison vergif

Stats

attack damage
attack range
attack time
build rate
capture points
cost
garrison capacity
healing strength
healing range
healing time
health
(idle) health regeneration rate
loot
(un)pack time
promotion experience
resistance
gather rate
(resource) capacity
territory decay rate
territory influence root
territory influence range
territory influence weight
movement speed
walk speed
run speed
vision range

Phases

Village Phase dorpsfase
Town Phase stadsfase
City Phase grootstadsfase

Unit ranks

Basic
Advanced
Elite

Entity classes

Amphitheater
Archer
Army Camp
Arsenal
Artillery Tower
Axeman
Barracks
Bireme
Bolt Shooter
Bolt Tower
Bribable
Camel
Cavalry
Champion
Chariot
Citizen
City
Civic
Civic Center
Colony
Corral
Council
Crossbowman
Defensive
Dock
Dog
Economic
Elephant
Elephant Stable
Embassy
Farmstead
Field
Fireship
Fishing Boat
Forge
Fortress
Gate
Gladiator
Gymnasium
Hall
Healer
Hero
House
Immortal
Infantry
Javelineer
Library
Lighthouse
Maceman
Melee
Market
Mercenary
Military
Monument
Naval
Outpost
Palace
Palisade
Pikeman
Pillar
Pyramid
Quinquereme
Ram
Range
Ranged
Relic
Resource
Rotary Mill
Sentry Tower
Ship
Shipyard
Siege Engine
Siege Tower
Siege Wall
Slave
Slinger
Soldier
Spearman
Stable
Stoa
Stone Thrower
Stone Tower
Storehouse
Support
Swordsman
Syssiton
Temple
Temple of Amun
Temple of Apedemak
Temple of Mars
Temple of Vesta
Theater
Tower
Town
Trade
Trader
Trireme
Triumphal Arch
Village
Wall
Warship
Wonder
Worker

Varia

Campaign Veldtocht

GUI

Control Group Controlgroep
Map Kaart
Last modified 3 years ago Last modified on Jun 21, 2021, 10:59:44 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.